Iesire pe mare cu S.Y. Lindor - bloggers editon

Am inceput o campanie de promovare a navigatiei pe vele  si a firmei Măria T…